Waarom zou je een digitale transitie in gang laten zetten?

Waarom zou je een digitale transitie in gang laten zetten?

Een digitale transitie faciliteren; Veel managers begrijpen wel dat een bedrijf mee moet gaan met de tijd om niet failliet te raken, maar velen vinden de veranderingen maar lastig te managen. Het stuit bijvoorbeeld op verzet van de CEO en/of het personeel. Hieronder lees 3 tips om een digitale transitie zo soepel te laten verlopen.

1) Communiceer vanuit de kernwaarden van het bedrijf!

Door vanuit de kernwaarden van het bedrijf te communiceren snapt men eerder waarom een digitale transitie moet plaatsvinden. Communiceer daarom waar de digitale transitie aan moet bijdragen. Wat zijn de bedrijfsdoelen van de organisatie? En hoe gaat de transitie bijdragen aan de bedrijfsdoelen?

Maak een SMART-doelstelling voor je transitie. Je doelstelling moet Specifiek, Meetbaar, Aantrekkelijk, Realistisch en tijdsgebonden zijn. Je doelstelling moet dus concreet zijn, achteraf te meten zijn met een bijbehorende tijdslimiet. Zo weet je achteraf of je je doelstelling gaat bereiken.

Het doorzetten van een digitale transitie gebeurt al snel indien je het management kan overtuigen dat het op de langere termijn geld gaat opleveren. Maak dus een berekening en leg stap voor stap uit hoe je tot de berekening bent gekomen.

2) Trial and error

Bij een digitale transformatie moet alles geleidelijk verlopen. Test daarom de verandering bij een testgroep. Test zo veel mogelijk, want klanten verwachten een goede service met weinig fouten. Klanten switchen tegenwoordig snel van bedrijven, dus test alleen de fouten bij de testgroep!

3) Het opschalen van je digitale transitie

Tot slot moet de digitale transitie breeduit kunnen worden geïmplementeerd. Zo kan je de gehele klantenbestand bedienen.

De implementatie moet blijvend worden geëvalueerd. Vraag aan de belangrijkste klanten hoe ze tegen de digitale transitie aankijken. Zo weet jij wat je nog moet aanpassen om de digitale transitie tot een succes te maken! We wensen je heel veel succes.

Reageren is niet mogelijk.